Strona WWW

Zakres prawa

W ramach obsługi prawnej proponujemy kompleksową, specjalistyczną ochronę w zakresie europejskiego i krajowego prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego, podatkowego, prawa pracy, ochrony prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz obrotu i zarządzania nieruchomościami.

  

Prawo handlowe

zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego; postępowanie naprawcze i upadłościowe; alianse spółek krajowych i europejskich;  tworzenie europejskich zgrupowań interesów gospodarczych, spółek i spółdzielni europejskich; powoływanie i prowadzenie organizacji pożytku publicznego w formie fundacji i stowarzyszeń, wpis do CEIDG przedsiebiorców - osób fizycznych, uzyskiwanie numeru REGON i NIP, zgłoszenia i aktualizacje w ZUS, NIP, VAT

 

Prawo cywilne i gospodarcze 

przygotowywanie dokumentów i opiniowanie treści umów; podejmowanie negocjacji z kontrahentami; zastępstwo i reprezentacja w postępowaniu przedsądowym i sądowym w postępowaniu cywilnym i gospodarczym.

 

Prawo podatkowe

ustalanie zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym, VAT, akcyzie, podatkach lokalnych, z tytułu spadków i darowizn;  zastępstwo w postępowaniu kontrolnym i odwoławczym przed organami podatkowymi I i II instancji ( Naczelnik US, Dyrektor UKS,  Dyrektor IS , Naczelnik UC, Dyrektor IC ) reprezentacja przed organami podatkowymii, Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz zastępstwo procesowe przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym; reprezentacja i zastępstwo w postępowaniach karno-skarbowych

 

Prawo pracy 

opiniowanie treści zawieranych umów, wypowiedzeń i świadectw pracy; negocjacje z pracownikami; reprezentacja i zastępstwo  przed Sądem Pracy i Pastwową Inspekcją Pracy.

 

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

reprezentacja i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, odszkodowania z tytułu naruszenia praw własności i ochrony znaków towarowych.

zespół

Aktualności

2016.02.14
Dla nowych klientów rozpoczynających z nami współpracę i rozliczających się na zasadach ogólnych cena za usługi księgowe przez pierwsze trzy miesiące wynosi 1 zł/m-c
Księga

Nasza oferta stale się poszerza o nowe propozycje związane z obsługiwanymi przez nas rynkami.

Księga

Naszą firmę cechuje profesjonalizm i perfekcjonizm. Zgodność z polskimi i europejskimi normami