Współpraca

Współpraca

Radca Prawny Tomasz Ziółkowski :

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem dobrym. Po studiach pracował przez okres 2 lat w Urzędzie Miasta Poznania w Wydziale Mienia Komunalnego zgłębiając problematykę dotyczącą nieruchomości, którą zajmuje się w ramach prowadzonej Kancelarii. W tym czasie ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania o kierunku Ekonomika Nieruchomości i Inwestycji, uzyskując wynik bardzo dobry. Następnie odbył aplikację sądową etatową przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu i zdał z wynikiem dobrym egzamin sędziowski. Kontynuując kształcenie, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i zdał z wynikiem bardzo dobrym egzamin radcowski. W latach 2007 – 2008 odbył studia podyplomowe o kierunku Prawo Handlowe na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Cały czas poszerza swoje kwalifikacje przygotowując pracę doktorską z zakresu prawa gospodarczego. W 2003 r. uzyskał nominację Premiera RP do orzekania przez 6 letnią kadencję w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu, co w szerokim zakresie obejmuje prawo administracyjne, pomoc społeczną, aspekty przeciwdziałania alkoholizmowi itp. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie zamówień publicznych, reprezentując w tym zakresie obsługiwane podmioty przed Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie. Bezpośrednio po aplikacji radcowskiej rozpoczął pracę w charakterze radcy prawnego w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii

Radca Prawny Marzena Ziółkowska:

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wyróżnieniem. Po studiach odbyła aplikację sądową etatową przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu i zdała z wynikiem dobrym egzamin sędziowski. Po aplikacji przez okres 2 lat pracowała w charakterze asesora sądowego orzekając w wydziale cywilnym i karnym. Następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i została wpisana na listę radców prawnych. Cały czas poszerza swoje kwalifikacje przygotowując pracę doktorską z zakresu egzekucji komorniczej w postępowaniu cywilnym. Bezpośrednio po aplikacji radcowskiej rozpoczęła pracę w charakterze radcy prawnego w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii. Wykłada prawo własności intelektualnej oraz prawo medyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.