Windykacja

Windykacja (łac. vindicatio) dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a nawet zemstę. Od czasów Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowała instytucja prawna rei vindicatio, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej.

Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Windykacja prowadzona jest w trzech etapach

Etap I windykacji:

Ustalanie adresu, telefonu dłużnika, telefoniczny kontakt z dłuznikiem, negocjacje w celu odzyskania długu bez udziału sądu. W przypadku fiaska negocjacji przechodzimy do etapu II.

Etap II windykacji:

Przygotowanie dokumentów i skierowanie sprawy na drogę sądową. 

Etap III windykacji:

Po uzyskaniu ostatecznego nakazu zapłaty, skierowanie sprawy do komornika w celu wszczęcia egzekucji. Monitorowanie postępów pracy komornika.

Nadrzędnym celem  jest odzyskanie należności naszego Klienta i do tego dążymy wszystkimi naszymi działaniami.